Združenie pre podporu neurovedného výskumu

Občianske združenie pre podporu a popularizáciu vedy a výskumu

Populárna veda

Popularizácia vedy v regióne Košického a Prešovského kraja

Slovenská spoločnosť pre neurovedy

Vedecká spoločnosť združujúca pracovníkov z oblasti neurovied

Neuroscience for kids

Internetový portál pre popularizáciu a vzdelávanie v oblasti neurovied

OSEL (Objective Source E- Learning)

Vynikajúci a spoľahlivý internetový časopis pre popularizáciu vedy

Society for Neuroscience

Najväčšia spoločnosť pre neurovedy z USA, organizátor konferencie "Neuroscience Meeting"

Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI)

Podstránka CVTI pre popularizáciu vedy

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja

Grantová agentúra Slovenskej republiky na podporu vedy a vývoja

Slovenská akadémia vied

Portál Slovenskej akadémie vied

Neurobiologický ústav SAV

Stránka Neurobiologického ústavu BMC SAV