2009

 

·        Vedecká kaviareň v kaviarni Gallerka, 10. december 2009